18 Kasım Çocuğun Cinsel Sömürüsü ve İstismarına Son Verme Avrupa Günü

EndChildSexAbuseDay-970x250-TR

2015 yılından itibaren 18 Kasım, Avrupa Çocuğun Cinsel Sömürüsü ve İstismarına Son Verme Günü belirlenmiştir.[*]

Avrupa Çocuğun Cinsel Sömürüsü ve İstismarına Son Verme Günü’nün amacı nedir?

 • Çocukların uğradıkları cinsel sömürü ve cinsel istismarı halihazırda tüm toplumlarda karşılaşılan trajik bir durumdur. Bu tür suçlar çocukların haklarının gerçek ve ciddi bir şekilde ihlali anlamına gelmektedir ve sömürü ve istismara uğrayan mağdur çocukların hayatlarında kalıcı ve zararlı sonuçları olmaktadır.
 • Bu tür suçları önlemek, mağdurları korumak ve suçluları cezalandırmak için Avrupa Konseyi ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu üye Devletler; karar-mercilerinin, ebeveynlerin, eğitimcilerin ve sivil toplum örgütlerinin bu sorunun farkında olmaları, problemin çözülmesi için açığa çıkartılması, çözüm önerilerinin tatışılıp bu yolda uygulanabilir adımların atılmasının sağlanmasını gerçekleştirmelidirler.
 • Bu doğrultudan bakıldığında, Avrupa Çocuğun Cinsel Sömürüsü ve Cinsel İstismarına Son Verme Günü’nün hedefleri aşağıdaki gibidir;
 • Çocukların cinsel sömürüsü ve cinsel istismarı ve bununla ilgili suçların önlenmesinin gerekliliği konularında kamu farkındalığının arttırılması;
 • Mağdurların damgalanmasını ortadan kaldırmaya ve bu tür suçların önlenmesine yardımcı olmak için; çocukların cinsel sömürü ve cinsel istismardan korunması konusunda açık tartışmaların yapılmasının kolaylaştırılması;
 • Avrupa Devletlerini çocukların her türlü cinsel istismarını suç olarak nitelemesi konusunda hukuki bağlayıcılığı olan ve bu suçlarla mücadele yollarını anlatan ve kendisi de bizzat bir Avrupa Sözleşmesi olan, Lanzarote Sözleşmesinin onaylanmasını ve uygulanmasını teşvik etmek.
 • Söz konusu ’18 Kasım Avrupa Çocuğun Cinsel Sömürüsü ve Cinsel İstismarına Son Verme Günü’ içinde bulunduğumuz 2015 yılınnın 25 Kasım’ında sona erecek olan ‘Çocuğa karşı şiddetin durdurulması, BEŞTE BİR KAMPANYASI’ başlığı altında Avrupa Konseyi ve üye Devletlerin çalışmalarına eklenecektir. Böylelikle ‘18 Kasım Avrupa Çocuğun Cinsel Sömürüsü ve İstismarına Son Verme Günü’ bu kampanyanın ortaya çıkardığı ivmenin sürdürülmesine yardımcı olacaktır.
 • Bu durum, ayrıca Avrupa Konseyi’ne, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi ve Çocuk Hakları için Avrupa Konseyi Stratejisi doğrultusunda çocuk haklarının korunması konusunda neler yaptığını anlatması için bir fırsat sunmaktadır.

Avrupa Günü kimler içindir?

 • Bu gün çocuklar ve çocuklarla kişisel veya profesyonel olarak etkileşim içinde olan kişiler içindir:
 • Ebeveynler;
 • Yerel, bölgesel ve ulusal yönetimler;
 • Eğitimciler, spor antrenörleri, kanun uygulayıcılar vb. dahil olmak üzere, çocuklarla çalışan meslek grupları;
 • Sivil toplum kuruluşları;
 • Özel sektör

Avrupa Günü tanıtım etkinlikleri nasıl uygulanacaktır?

 • Avrupa Günü esnek ve bir merkezden yönetilmeyen bir yaklaşımla organize edilecektir.
 • Avrupa Konseyi’ne üye Devletler konuyu benimseyip bu doğrultuda tanıtım ve savunuculuk etkinliklerini geçekleştirmelidirler. Bu etkinliklerle ilgili olarak üye Devletler özellikle sosyal medya kullanımı, mevcut ağların ve sivil toplumun aktif katılımı ile birtakım girişimlerin başlatılmasına kendileri karar vereceklerdir. Yapılabilecek etkinlikler arasında, okullarda toplantılar/konferanslar/paneller/sempozyumlar, flash mob etkinlikleri, yaşayan kütüphane etkinlikleri, çocuklara karşı cinsel şiddet konulu film gösterimleri, medya etkinlikleri ve diğer yaratıcı girişimler olabilir.
 • Avrupa Konseyi 2016 yılında aşağıdaki konular için ayrılmış bir websayfası oluşturacaktır:
 • ”Milletvekillleri için El Kitabı”, “Kentler ve Bölgeler için bir Pakt”, farkındalık arttırıcı bir set olan “Kiko ve El” ve mevcut görsel-işitsel materyaller dahil olmak üzere BEŞTE BİR kampanyası etkinlikleri çerçevesinde geliştirilmiş mevcut farkındalık arttırıcı kaynaklar; Bu kaynaklara 5te1.cocukhaklariizleme.org adresinden Türkçe olarak ulaşılabilir.
 • Ulusal düzeyde organize edilen etkinliklerin listesi

 

İletişim: EndChildSexAbuseDay@coe.int

bestebir@cocukhaklariizleme.org

[*] 12 Mayıs 2015 tarihinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinde karar alındığı üzere.

Bu broşür Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından Türkçe ’ye uyarlanmıştır.

İndir (PDF, Unknown)

İndir (PDF, Unknown)