İki Küçük Kız – Cinsel Amaçlı Çocuk Ticaretini Önlemek Elimizde

İki Küçük Kız – Cinsel Amaçlı Çocuk Ticaretini Önlemek Elimizde

Two Little Girls Kampanyası Çocuklara Yönelik Ticari ve Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı tarafından Türkiye’de yürütülmeye başlandı. Kampanya kapsamında Suriye’den göç etmek zorunda kalan ailelerin, çocukların ve çalışanların Çocuk Ticareti tehlikesi hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak ve konuya ilişkin farkındalık yaratılması üzere eğitimler düzenlenecektir.

Çocuğa Yonelik Ticari Cinsel Sömürü (ÇTCS) ile Mücadele Ağı’nın Cinsel Amaçlı Çocuk Ticaretini Önlemek için Two Little Girls adlı kampanya ile ortak başlattığı kampanyanın farkındalik videosudur.

İngilizce Kampanya Sayfası: http://www.twolittlegirls.org/country-campaigns/turkey-

 

Kampanya videosunun Arapça versiyonu: